Евро Консепт предлага:


„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 11.08.2020г. ЕВРО КОНСЕПТ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Общата стойност на проекта е 5 298,49 лв.,Read the Rest…